Αρχική σελίδα

logo_RENOUVAL_ico

Διαγενεακή μάθηση και επικύρωση δεξιοτήτων σε βιοτεχνικούς τομείς μέσω ψηφιακών τεχνολογιών.

Εργαλείο ψηφιακής παιχνιδοποίησης &
Εργαλείο ψηφιακής αξιολόγησης

Πώς λειτουργεί

Εγγραφή
Μόλις εγγραφείτε ως εκπαιδευτικός, θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση και να διαχειρίζεστε και τα δύο εργαλεία από τον πίνακα χρηστών σας.

Εργαλείο ψηφιακής παιχνιδοποίησης
Το RENOUVAL DIGITAL GAMIFICATION TOOL έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτών ενηλίκων μέσω της ανάπτυξης δεξιοτήτων ΤΠΕ και σε συνδυασμό με το IO1 (Πρόγραμμα Σπουδών Κατάρτισης) πώς να παιχνιδοποιήσει την απόκτηση της διαγενεακής μάθησης και την επικύρωση των δεξιοτήτων στους τομείς της βιοτεχνίας.
Το εργαλείο ψηφιακής παιχνιδοποίησης θα σας επιτρέψει να:
– Να εγγράφετε τους μαθητές σας
– Να δημιουργήσετε ομάδες μαθητών
– Να δημιουργήσετε προκλήσεις με εικόνα, κείμενο ή ηχητική προτροπή: 6 ερωτήσεις με 4 πιθανές απαντήσεις
– Να αναθέτετε προκλήσεις σε συγκεκριμένες ομάδες μαθητών
– Επανεξέταση των απαντημένων προκλήσεων με παρουσίαση στην οθόνη στην τάξη

Οι ωφελούμενοι (νέοι ενήλικες με χαμηλό επίπεδο προσόντων και ενήλικες επαγγελματίες του κλάδου της βιοτεχνίας) έχουν δύο επιλογές για να απαντήσουν στις προκλήσεις:
– Διαδικτυακά
Μπορείτε να δώσετε σε κάθε μαθητή έναν προσαρμοσμένο κωδικό πρόσβασης που δημιουργείται αυτόματα από το εργαλείο: URL πρόσβασης ή κωδικό πρόσβασης QR. Με αυτές τις πληροφορίες, θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στον προσωπικό τους πίνακα χρηστών για να απαντήσουν σε όλες τις προκλήσεις που τους έχουν ανατεθεί.

– Σε χαρτί
Μπορείτε να κατεβάσετε μια έκδοση PDF της πρόκλησης από τον πίνακα χρηστών, να την εκτυπώσετε και να τη διανείμετε στους δικαιούχους-στόχους. Αργότερα θα μπορείτε να ανεβάσετε τις απαντήσεις στο ψηφιακό εργαλείο αξιολόγησης.

Ψηφιακό εργαλείο αξιολόγησης
Το ψηφιακό εργαλείο αξιολόγησης RENOUVAL DIGITAL ASSESSMENT TOOL χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγονται από το ψηφιακό εργαλείο παιχνιδοποίησης για τη δημιουργία μιας ψηφιακής ενημερωτικής έκθεσης.
Η ψηφιακή infographic έκθεση καταγράφεται στο προφίλ των δικαιούχων-στόχων, έτσι ώστε οι χρήστες-στόχοι (εκπαιδευτές ενηλίκων) να έχουν πρόσβαση στην ψηφιακή infographic έκθεση των δικαιούχων-στόχων.

Το εργαλείο ψηφιακής αξιολόγησης θα σας επιτρέψει να:
– Να φορτώσετε τις απαντήσεις των μαθητών σε χαρτί στις προκλήσεις, όπου αυτό είναι εφικτό
– Να παρακολουθείτε τα αποτελέσματα των ομάδων μαθητών
– Πρόσβαση σε infographic περιλήψεις των προκλήσεων που ολοκληρώθηκαν από τους δικαιούχους-στόχους
– Να αναθέσετε εκ νέου προκλήσεις στους μαθητές που δεν κατάφεραν να κατακτήσουν μια ικανότητα ή σημείωσαν λιγότερες από 4 σωστές απαντήσεις σε μια πρόκληση